KG Records

Jan Burian: Než zmizeli…/Before they left…<

Kompozice pro tympán a laptop.

Jan Burian: Než Zmizeli
Skladba vznikla v létě a na podzim 2012 pro Radioateliér rAdioCustica
(český rozhlas Vltava)
cover – Máňa&Jára